Strona główna

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z propozycją objęcia opieką ubezpieczeniową na zasadzie usług brokerskich. Usługi nasze są wykonywane bezpłatnie i mają na celu dodatkową obniżkę kosztów dla Was i Waszej firmy. Dzięki korzystaniu z naszych usług otrzymują Państwo dostęp do profesjonalnego know-how w dziedzinie ubezpieczeń, popartego przeszło dwudziestoletnią praktyką i gruntowną znajomością rynku produktów ubezpieczeniowych.

BROKER UBEZPIECZENIOWY - jest zawodem zaufania publicznego, regulowany ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 (Dz.U. nr 124, poz. 1154, z późniejszymi zmianami). Nasza działalność podlega nadzorowi i kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, tak jak inne instytucje finansowe np. Banki i Towarzystwa Ubezpieczeniowe w Polsce.

W całej Polsce działa tylko ok. 800 biur brokerskich, przy kilkudziesięciu tysiącach agentów ubezpieczeniowych pracujących na rzecz i w imieniu konkretnych Towarzystw Ubezpieczeniowych. Brokerzy działają tylko i wyłącznie w imieniu swoich klientów. Brokerzy mają obowiązek posiadania polisy Odpowiedzialności Cywilnej na kwotę min. 1 500 000,- €  dla dodatkowego, finansowego zabezpieczenia interesów swoich klientów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.  Jesteśmy do Państwa dyspozycji.